Brązowa Gwiazda Wolontariatu

Żywieckie Gwiazdy Wolontariatu 2018 i nasza Brązowa Gwiazda 

    Wolontariat to wspaniałe działania, dające satysfakcję i nakręcające coraz bardziej do podejmowania nowych. Dlatego, aby docenić ważną rolę wolontariuszy, uhonorować ich pracę, a jednocześnie promować tę formę aktywności, Stowarzyszenie Paramus zorganizowało wspólne świętowanie Dnia Wolontariusza. Gala Wolontariatu miała miejsce 4 grudnia 2018 roku w Starym Dworze w Żywcu w przeddzień Dnia Wolontariusza.

    W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 wolontariuszy. Wśród zaproszonych gości byli: pan Burmistrz Marek Czul, pani Liliana Pleńkowska, pan Maciej Gibas, pani Agnieszka Biegun. Złotą Żywiecką Gwiazdę Wolontariatu 2018 otrzymała Niezależna Grupa Festiwalowa, którą tworzą wolontariusze skupieni wokół Festiwalu Żywiec miasto zmySŁÓW, srebrna statuetka powędrowała do Sandry Deki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, brązowe Gwiazdy otrzymały Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu i Klub Wolontariusza z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Twardorzeczce. Statuetki zaprojektowane i wykonane zostały przez Małgorzatę Gabryel – artystkę żywiecką. Pierwszym elementem wydarzenia był konkurs pod nazwą „Żywiecka Gwiazda Wolontariatu 2018”, w ramach ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". Nasz Klub reprezentowali uczniowie klasy siódmej i ósmej z wieloletnim koordynatorem działań wolontariackich w szkole panią Bożeną Jakubiec – Bogusz. Dodać należy, że przygotowaliśmy na konkurs całokształt naszych działań i inicjatyw od 2004 roku, w który rozpoczęliśmy przygodę z wolontariatem.

   Laureaci wybrani zostali w czasie obrad Kapituły Konkursowej, w skład której weszli: Sylwia Trojner, Anna Pępek – Kupczak, Kornelia Gąsiorek, Ewa Nowak i Maciej Gibas. Ważnym punktem dnia było również wręczenie statuetki Honorowego Anioła Wolontariatu, żywieckiej animatorce społecznej, Władysławie Klinowskiej, która od ponad 60 lat działa aktywnie na rzecz innych. Dla naszego Klubu pani Władysława jest mentorem i nieocenionym wzorem od wielu lat.

    Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z projektami realizowanymi przez organizacje pozarządowe. Sandra Deka zaprezentowała projekt „Przedsiębiorczość jest kobietą”, Anna Jafernik przybliżyła idee programowe: Funduszu Stypendialnego „Żywiec z pasją” i „Debat oksfordzkich”, przedstawiony został również reportaż „Żywiec miasto zmySŁÓW”, a prezes Stowarzyszenia Paramus Teresa Cimała i Barbara Kozioł opowiedziały o konkursie fotograficznym „Foto Zawody”, realizowanym cyklicznie w Żywcu.

    Część artystyczną wypełnił zespół NO NAME, składający się z uczniów ZSME w Żywcu, a wśród nich na gitarze grał nasz absolwent.

   Ostatnią część dnia wypełniły warsztaty dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, prowadzone przez członków Fundacji Energia Społeczna. Warsztaty dla opiekunów prowadziła Monika Pendolska – doradca, animator od wielu lat zajmująca się wolontariatem. Zaś warsztaty dla wolontariuszy prowadził Szymon Waluś – Prezes Fundacji Energia Społeczna, doświadczony edukator i tutor oraz Wioletta Matusiak.

    W czasie spotkania prezes Stowarzyszenia, Teresa Cimała powołała do życia Żywieckie Centrum Wolontariatu. Działanie będzie realizowane we współpracy z MCK i Klubem Papiernik w Żywcu. To również dobra i ważna informacja, z niecierpliwością oczekiwać będziemy na otwarcie.

   Było to bardzo potrzebne spotkanie dla wszystkich uczestników, owocne i intensywne. Spędziliśmy miło czas, rozszerzyliśmy wiedzę na temat aktywności społecznej i obywatelskiej, poznaliśmy uczestników spotkania i nawiązaliśmy ciekawe kontakty. Wolontariusze – to wyjątkowi, ofiarni i wrażliwi młodzi ludzie oraz charyzmatyczni altruiści.Wspólnie tworzymy społeczność, która nie jest obojętna na krzywdę, wykluczenie, biedę, chorobę i samotność. Możemy razem zmienić otaczający świat na bardziej przyjazny ludziom i środowisku. Wystarczy tylko chcieć.

Szkolny Klub Wolonatriusza ZS-P w Twadorzeczce


Facebook