NAJWYŻSZYM CELEM NASZEJ PRACY

JEST DOBRO I SZCZĘŚCIE MAŁEGO DZIECKA

 

 MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

I. Wspieramy rozwój dziecka aktywizując jego procesy twórcze poprzez inspirowanie do kreatywnej działalności werbalnej, muzyczno – ruchowej i plastycznej.

II. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która zapewnia dostosowanie do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka całego procesu wychowawczo – dydaktycznego.

III. Jesteśmy przedszkolem funkcjonującym w środowisku wiejskim zapewniającym opiekę dzieciom, których rodzice obdarzą nas swoim zaufaniem.

IV. Zmierzamy do tego, aby nasz wychowanek był dobrym dzieckiem, wspaniałym kolegą i dobrze przygotowanym do dalszej nauki w szkole.

 

DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ:

 • samorealizacji, 

 • pracy z innymi,

 • kreatywnego myślenia,

 • działania,

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach,

 • korzystania z bogatej bazy dydaktycznej dostosowanej do różnorodnych zajęć dydaktycznych a także gier i zabaw.

  

W PRACY CODZIENNEJ

 • mówimy dziecku po imieniu,

 • aprobujemy najmniejszy wysiłek dziecka,

 • bądźmy pogodne i zrównoważone,

 • starajmy się zrozumieć dziecko,

 • traktujmy każde dziecko sprawiedliwie,

 • pamiętajmy, ze dziecku pomaga bardziej zachęta niż kara,

 • łączmy wymagania z życzliwością,

 • dotrzymujmy przyrzeczeń,

 • dochowujemy tajemnicy dziecka,

 • przeżywamy razem z dzieckiem,

 • przyznajemy się do błędów,

 • bądźmy taktowne i kulturalne,

 • na uśmiech dziecka odpowiadajmy uśmiechem

Facebook