30.09.2020
Historia szkoły

Szkoła w Twardorzeczce funkcjonowała jako filia szkoły w Radziechowach już w latach 1909-1918. Począwszy od roku szkolnego 1918/19 była już samodzielną szkołą, czteroklasową i czterooddziałową. Jednym z podstawowych problemów w tym czasie był problem budynku szkoły, a raczej jego brak. W latach 1909-1921 zajęcia prowadzone były bowiem w domu prywatnym Marcina Smyry (Radziechowy 82). Potem nauka odbywała się w gajówce Dóbr Arcyksiążęcych w Żywcu, gdzie mieszkał Józef Knapek. Niestety w czerwcu 1933 roku sala, w której odbywała się nauka spłonęła w pożarze. W następnym roku szkolnym 1933/34 zajęcia prowadzono ponownie w domu Marcina Smyry. Jednak warunki tam były więcej niż skromne -uczniowie musieli uczyć się w salce o powierzchni 18m2 . W następnym roku udało się pozyskać salę, która miała 26m2 . Na takiej oto powierzchni uczyło się ponad stu uczniów.

Mieszkańcy Twardorzeczki starali się pozyskać sojuszników dla idei budowy budynku szkoły. Założyli wkrótce Komitet Budowy Szkoły i występowali do władz oświatowych i Rady Powiatu o środki na realizację inwestycji. Naturalnie zwrócono się także do gminy, która pozytywnie odniosła się do pomysłu wybudowania nowej szkoły i obiecała pomoc. Ich starania zaowocowały tym, że 13 grudnia 1934 roku na miejscu z problemem zapoznał się „Inspektor Samorządu Gmin”, który potwierdził konieczność budowy nowej szkoły, ale jednocześnie widząc warunki w jakich odbywały się zajęcia zagroził, że spowoduje zamknięcie szkoły, o ile nie rozpocznie się budowa nowego budynku.

Zaraz też po pożarze mieszkańcy podjęli starania budowy nowej szkoły, otrzymali też zapewnienie od Rady Gminy o poparciu. Na ten cel gmina zakupiła od parafii w Radziechowach 1,12 ha gruntu z przeznaczeniem na szkołę. Koszty zakupu wynosiły 2500 zł plus koszty kontraktu. W założeniu miała to być szkoła podstawowa nr 2 w Radziechowach. Na początku 1935 roku komitet wystąpił do Zarządu Dyrekcji Dóbr Żywieckich o przyznanie subwencji w wysokości 3000 zł na budowę szkoły. Tymczasem z Kasy Stefczyka uzyskano na budowę 1000 zł. Pieniądze te posłużyły do wpłacenia zaliczki na poczet zakupu 70 tys. cegieł, 15 ton cementu oraz wapna. Na miejsce budowy zwieziono także piasek i żwir.

W kwietniu 1935 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Dodatkowo Dyrekcja Dóbr Arcyksiążęcych w Żywcu wyasygnowała na rzecz budowy 100 m. drzewa budulcowego, a mieszkańcy przysiółków Twardorzeczka, Błotne i Gruby zadeklarowali po 25 dni robocizny pieszej i konnej.

Na dzień 1 września 1935 roku wykończono jedną salę lekcyjną, korytarz i mieszkanie dla kierownika oraz zainaugurowano nowy rok szkolny.

Pod koniec 1935 roku nowa gmina w Zabłociu przeznaczyła na rzecz Komitetu Budowy Szkoły w Twardorzeczce 3500 zł na dokończenie budowy. Za kwotę tę wykończono drugą izbę lekcyjną, biuro szkolne, mieszkanie kierownika i pokoje na poddaszu. Wartość świadczonej przez mieszkańców robocizny wyceniono na 7000 zł.

W latach 1940-1945 w budynku szkolnym uczyły się dzieci niemieckich osadników, a dzieci polskie gnieździły się znów w ciasnej i ciemnej izdebce Marcina Smyry. W roku szkolnym 1918/19 do Szkoły Podstawowej w Twardorzeczce uczęszczało 70 uczniów, w roku 1933 było ich tylko 46, rok później ich liczba zwiększyła się do 102, a w roku 1964 było ich już 127.

Pierwszą nauczycielką w Twardorzeczce była Władysława Migdałówna z Wieliczki (do roku 1912), po niej do 1914 roku Władysław Matysiak (Karol Małysiak). Adela Godawska do 1921 roku, Józef Hetnał do 1923 roku, Maciej Wójcik do 1929 roku. Po nim Białek i Adam Ostrowski. Na początku swego istnienia szkoła funkcjonowała w następujący sposób: dzieci uczono przez okres 7 lat: jeden rok w I klasie, jeden rok w II klasie, dwa lata w III klasie, a przez resztę nauki w IV klasie. Była to czterooddziałowa publiczna szkoła powszechna. Uczył w niej tylko jeden nauczyciel. W 1939 roku doszła jeszcze jedna siła nauczycielska. Byli to  pan Adam Ostrowski i jego żona Stanisława, która po wojnie zrobiła kurs pedagogiczny i zajęła się nauką klas młodszych.

Po wyzwoleniu w roku 1946 z Soblówki (gmina Ujsoły) przywieziono poniemiecki barak, dzięki czemu szkoła uzyskała 3 sale lekcyjne i pokój nauczycielski. Zwiększyła się też liczba zatrudnionych nauczycieli. Dachówkę na pokrycie dachu baraku, wieś za kwotę 1000 zł zakupiła w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

To właśnie Adam Ostrowski- kierownik był inicjatorem budowy nowej szkoły. Miał on do pomocy Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Mijały lata, przybywało nauczycieli. W 1965 roku było ich już 6, a później nawet 7. Zmienił się system edukacji, zwiększyła się liczba uczniów. Kierownik Ostrowski wraz z Komitetem Rodzicielskim postanowili przebudować poddasze budynku szkolnego. Uzyskano w ten sposób dalsze 3 sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Nauczyciele uczyli przedmiotów według uzyskanej specjalizacji. Nauka odbywała się na jedną zmianę, dopiero po przedłużeniu nauki o klasę VIII zaczęto uczyć na dwie zmiany. Kierownik A. Ostrowski został z inicjatywy ZNP w Żywcu odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Po 45 latach pracy w zawodzie nauczycielskim żegnały go dwa pokolenia wychowanków dorosłych i trzecie odbywające jeszcze naukę w szkole. Odszedł wraz z żoną na zasłużony odpoczynek w 1972 roku.

Od roku 1972 do 1992 funkcję dyrektora szkoły pełnił Pan Mieczysław Wandzel.

Przebudowa szkoły zapoczątkowana przebudową poddasza budynku szkolnego była nadal kontynuowana. Przy wydatnej pomocy organizatora kolonii w latach 1969-1971 wybudowano obok szkoły tzw. „PAWILON”, który miał służyć kolonii jako jadalnia i kuchnia, a szkole jako zastępcza sala gimnastyczna oraz pomieszczenie na sprzęt i narzędzia do zajęć praktyczno - technicznych.

Młodzież naszej szkoły przepracowała społecznie wiele godzin przy znoszeniu kamieni z pobliskich potoków, a także podczas porządkowania „PAWIONU” przed jego oddaniem do użytku. Do 2016 roku w pawilonie mieściło się przedszkole. Wiosną 1987 roku szkoła otrzymała nowy dach kosztem 1,0 mln zł, a latem tegoż roku przeprowadzono elewację budynku wydając na to kwotę 900 tys. zł. W 1988 roku zakończono grodzenie szkoły. W 1978 roku założono centralne ogrzewanie, koszt tej inwestycji wyniósł 350 tysięcy złotych.

Boisko sportowe -szkoła odczuwała brak boiska sportowego „z prawdziwego zdarzenia”. Aby zapewnić uczniom minimum warunków położono w 1982 roku dywanik na boisku przed szkołą (koszt- 417 tysięcy zł). W roku 1985 rozpoczęto przy szkole budowę boiska sportowego. 1 września 1999 roku wprowadzono reformę przekształcającą dwustopniowy system szkolnictwa w strukturę trzystopniową. Wprowadzono więc nowy etap w systemie - gimnazjum.

W wyniku reformy okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. W ten oto sposób Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce stała się placówką sześciooddziałową. Władze Gminy Lipowa podjęły decyzję o budowie nowego budynku, w którym uczyć się będą gimnazjaliści dowożeni z Lipowej, Słotwiny, Siennej, Leśnej oraz Twardorzeczki. Niewątpliwie na wytypowanie tego miejsca pod budowę gimnazjum miała wpływ wcześniejsza decyzja o rozbudowie szkoły w Twardorzeczce oraz fakt, że w tym celu rozpoczęto już gromadzenie materiałów budowlanych. Obok szkoły stały bowiem stosy cegły, którą rodzice uczniów społecznie rozładowywali z transportów. Inicjatywa rozbudowy szkoły miała ogromne poparcie społeczne.

Aby rozpocząć budowę nowego obiektu konieczne było wyburzenie baraku. Były w nim dwa duże pomieszczenia służące jako sala lekcyjna i biblioteka. Na górze urządzona była sala przeznaczona do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz korekcyjno- kompensacyjnych, a także pomieszczenie gospodarcze. W tej sytuacji bibliotekę szkolną przeniesiono do jednaj z sal na piętrze w budynku głównym. Od tej chwili rozpoczęły się problemy związane z niedostateczną liczbą sal lekcyjnych, co skutkowało  5 koniecznością wprowadzenia systemu zmianowego. Sytuację ratował budynek „Katechetki”, w którym uczyła się jedna klasa, a na górze prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego.

W 2000 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę gimnazjum i przy tej okazji dokonano otwarcia pracowni internetowej, która służyć miała uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej.

Mimo trudnych warunków uczniowie i nauczyciele mieli ogromne wsparcie w rodzicach i w żaden sposób nie wpływało to na efektywność kształcenia, co widać było analizując wyniki egzaminów i wyniki konkursów.

1 września 2002 roku na emeryturę odeszła pani mgr Małgorzata Mikocka – wieloletni nauczyciel w tej szkole, która od 1. 09. 1992 r. pełniła funkcję Dyrektora szkoły. Wraz z nią na emeryturę odeszła również pani Barbara Kłusak. Zostały pożegnane przez ówczesnego Wójta Gminy Lipowa pana Wojciecha Zuziaka, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców.

Nowym dyrektorem szkoły została pani mgr Aldona Siwek, która tę funkcję pełniła do roku 2016, kiedy to wraz z panią dyrektor Przedszkola w Twardorzeczce- mgr Marią Nogą odeszły na emeryturę.

Przez pierwsze cztery lata dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Lipowa w szkole udało się przeprowadzić poważne inwestycje i następujące remonty:
-zmiana pokrycia dachowego,
-ocieplenie budynku i elewacja zarówno budynku szkoły jak i Domu Katechetycznego,
-wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej,
-zaadoptowanie pomieszczenia piwnicznego na szatnię dla dzieci,
-wygospodarowanie miejsca na strychu gdzie zrobiono pokój nauczycielski bowiem nauczyciele przez długi okres nie mieli go,
-przeniesiono kancelarię dyrektora z budynku przedszkola do zaadaptowanego ze strychu pomieszczenia, które stało się od tej pory kancelarią dyrektora,
-wykonano sanitariaty na piętrze szkoły.

Stopniowo również szkoła pozyskiwała nowe sale lekcyjne. Ponadto w dalszym ciągu dzierżawiono Dom Katechetyczny, w którym uczyła się jedna klasa, na górze była salka gimnastyczna i biblioteka szkolna.
Wszystkie poczynione inwestycje w poważnym stopniu zmieniły wizerunek szkoły.

W 2009 r. szkoła obchodziła 100- lecie. Z tej okazji Dyrektor wraz z Nauczycielami postanowili zorganizować uroczystości dotyczące historii szkoły. Równocześnie trwały intensywne przygotowania do nadania szkole imienia, które miało miejsce 21 listopada 2009 roku. Po wielu społecznych konsultacjach rodzice, dzieci i nauczyciele zadecydowali, że szkoła otrzyma imię Marii Konopnickiej. I tak doczekano się historycznego wydarzenia.
Z tej okazji Rada Rodziców ufundowała sztandar i tablicę pamiątkową, Wśród znamienitych zaproszonych gości znalazły się Władze Gminy Lipowa, przedstawiciele Kuratorium, instytucji współpracujących, Proboszcz parafii Radziechowy, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lipowa, przedstawiciele szkół noszących imię Konopnickiej, rodzice i uczniowie. Gościem honorowym była wnuczka Marii Konopnickiej pani Joanna Modrzejewska .

Z ogromnym zapałem w wir przygotowań włączyli się rodzice, którzy zawsze czuli się tu współgospodarzami szkoły. Uczniowie pod kierunkiem mgr Urszuli Biegun- Ciurli przygotowali przepiękne przedstawienie, a chór szkolny przygotowany przez mgr Marię Mrowiec śpiewająco zaprezentował utwory poetki. Impreza odbyła się na sali gimnastycznej w gimnazjum. Mszę świętą oraz poświęcenie tablicy dokonał ksiądz Proboszcz Ryszard Kubasiak wraz z ks. Januszem Dudkiem . Kazanie wygłosił zaproszony ks. Szymon Tracz.
Dzięki tym wszystkim zabiegom Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce ogromnie zyskała na prestiżu. Z biegiem czasu zagospodarowano nowe sale co pozwoliło przywrócić jednozmianowość.

Uchwałą Rady Gminy z dniem 1.09.2016 roku w Twardorzeczce powstała nowa jednostka organizacyjna- Zespół Szkolno- Przedszkolny. W skład zespołu weszły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Twardorzeczce, Przedszkole w Twardorzeczce oraz Gimnazjum im Jana Pawła II w Twardorzeczce. Dyrektorem zespołu w wyniku postępowania konkursowego został mgr Piotr Tlałka.
W tym okresie pojawiają się coraz częściej zapowiedzi wprowadzenia nowej reformy edukacyjnej likwidującej gimnazja. Reforma ta miała wejść w życie z dniem 1 września 2017 roku. W związku z tym należało podjąć czynności przygotowujące zaplecze szkoły do nowych rozporządzeń.
Władze Gminy Lipowa-Pan Wójt Jan Góra, Rada Gminy Lipowa, Pani Kierownik Referatu Edukacji w Lipowej pani mgr Elżbieta Kosiec oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Twardorzeczce pan mgr Piotr Tlałka podjęli wiele działań, które miały na celu stworzenie optymalnych warunków kształcenia dzieci i młodzieży z tego terenu.
W 2016 roku wybudowano przewiązkę łączącą budynek dydaktyczny z byłym przedszkolem. Utworzono kuchnię i stołówkę, z której korzystają dzieci uczące się w zespole.
W 2018 roku zostały poczynione przygotowania do zmiany imienia szkoły. Uchwałą Rady Gminy z 24 maja 2018 roku Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Twardorzeczce będzie nosił imię Jana Pawła II. Uroczystości związane z nadaniem szkole imienia odbędą się 19 października 2019 roku.
W 2019 roku dzięki przychylności Władz Gminy poczyniono dalsze remonty:

- docieplono budynek i wykonano nową elewację
- wykonano fotowoltaikę
- wyremontowano stołówkę i kuchnię
- dokonano remontu kotłowni z podłączeniem budynku kuchni i stołówki

Dzięki tym wszystkim inwestycjom, dzięki zaangażowaniu Władz Gminy, Rodziców, Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego i Pracowników Administracji i Obsługi w obecnej chwili możemy się szczycić piękną i nowoczesną placówką. 


Załączniki:

Facebook