RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA C - ŚREDNIAKI

 

8.00 – 8.45        Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).  Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne.

 

8.45 – 9.00        Przygotowanie do śniadania.

 

9.00 – 9.30        Śniadanie.

 

9.30 – 10.30     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10.30 – 11.45     Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w sali, zabawy ruchowe. Zajęcia dodatkowe.

 

11.45 – 11.55     Przygotowanie do obiadu.

 

11.55 – 12.25     Obiad.

 

12.25 – 13.00   Przygotowanie do wypoczynku. Czynności samoobsługowe.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA D - MALUCHY

 

8.00 – 8.45        Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).  Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne.

 

8.45 – 9.00        Przygotowanie do śniadania.

 

9.00 – 9.30        Śniadanie.

 

9.30 – 10.00     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10.00 – 11.40     Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w sali, zabawy ruchowe. Zajęcia dodatkowe.

 

11.40 – 11.55     Przygotowanie do obiadu.

 

11.55 – 12.25     Obiad.

 

12.25 – 13.00   Ćwiczenia relaksacyjne. Czas na bajkę. Czynności samoobsługowe.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA B - STARSZAKI

 

8.00 – 8.20        Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).  Praca indywidualna z dzieckiem.  Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia poranne.

 

8.20 – 8.30        Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00        Śniadanie.

 

9.00 – 10.00        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10.00 – 10.50      Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w sali, zabawy ruchowe.

 

10.50 – 11.00     Przygotowanie do obiadu.

 

11.00 – 11.25     Obiad.

 

11.25 – 12.00     Ćwiczenia relaksacyjne. Czas na bajkę.

 

RAMOWY ROZKŁAD GRUPA A – STARSZAKI

 

8.00 – 8.20        Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę).  Praca indywidualna z dzieckiem.  Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia poranne.

 

8.20 – 8.30        Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 – 9.00        Śniadanie.

 

9.00 – 10.00        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

10.00 – 10.50      Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie) lub w sali, zabawy ruchowe.

 

10.50 – 11.00     Przygotowanie do obiadu.

 

11.00 – 11.25     Obiad.

 

11.25 – 13.00     Ćwiczenia relaksacyjne. Czas na bajkę.

                       

 

GRUPA MIĘDZYODDZIAŁOWA

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
                    (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę). Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne.

 

13.00 – 13.45 Wypoczynek po obiedzie. Kwadrans na bajkę. Zajęcia dodatkowe.

             

13.45 – 14.00     Przygotowanie do podwieczorku.

 

14.00 – 14.35    Podwieczorek.

 

14.35 – 15.00   Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

GRUPA MIĘDZYODDZIAŁOWA

13.00 – 13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanego materiału. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.


13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.


14.00 – 14.15 Podwieczorek.


14.15 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

GRUPA MIĘDZYODDZIAŁOWA

13.00 – 13.45 Ćwiczenia relaksacyjne, czas na czytanie bajek. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanego materiału. Ćwiczenia                                               indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.


13.45 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.


14.00 – 14.15 Podwieczorek.


14.15 – 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

Facebook