29.09.2020

Dyrektor - mgr Piotr Tlałka

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek    900 - 1100

Środa     900 - 1000

Wicedyrektor - mgr Katarzyna Żarkowska

Przyjmowanie stron:

Wtorek    1000 - 1200

Czwartek    1100 - 1300

 

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Telefon kontaktowy: (33) 867-12-52

Sprawy uczniowskie załatwiane są w godz.800 - 1200 w trakcie przerw.

 

 

Facebook