Zlot ekologiczny
W sobotę 30 września odbył się 25. Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2023”, którego finał miał miejsce w Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie Górnej.
Nasza drużyna wyruszyła z Żabnicy-Skałka czarnym szlakiem na Słowiankę, skąd przeszliśmy na Abrahamów i zeszliśmy do szkoły. Tam czekała już na nas ciepła grochówka.
Jak co roku uczniowie mogli wziąć udział w różnych konkursach. W konkursie z wiedzy ekologiczno-krajoznawczej, Marta Michalska uczennica kl. 8 zdobyła 1 miejsce.  Serdecznie gratulujemy. Uczestnicy mogli również skorzystać ze stanowisk edukacyjnych, gdzie zgłębiali wiedzę o ekologii, kulturze, tradycjach i historii naszego regionu.

Facebook