Projekt Edukacyjno-Społeczny
Nasze przedszkolaki po raz kolejny przystąpiły do następnej Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego .,, Każdy inny- wszyscy równi,,.
Każdy z nas zna powiedzenie ,, czym skorupka za młodu nasiąknie...,, dlatego podobnie jak w zeszłym roku w dalszym ciągu będziemy uwrażliwiali się na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będziemy starali likwidować się uprzedzania w stosunku do nich oraz mieć w sobie coraz więcej tolerancji i empatii.
Może być zdjęciem przedstawiającym plakat, czasopismo i tekst „NASZE PRZEDSZKOLE w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział W:
Facebook