Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Twardorzeczce na rok szkolny 2022/2023

 Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie 31.05.2022r. - 06.06.2022r. do złożenia pisemnego „Oświadczenia/Potwierdzenia woli zapisu dziecka do Przedszkola w Twardorzeczce”. Druk jest dostępny na stronie Internetowej zespołu www.gm-twardorzeczka.pl w zakładce Rekrutacja przedszkole 2022/2023. Wypełnione i podpisane potwierdzenie proszę złożyć w sekretariacie lub przesłać,  na adres e-mail: gm-twardorzeczka@oswiata.org.pl w formie skanu lub fotografii dokumentu. Po wysłaniu proszę o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia czy druk został poprawnie dostarczony.

Rocznik 2016

 1. Mazur Emilia

Rocznik 2017

 1. Borgacz Nadia
 2. Dziedzic Liliana

Rocznik 2018

 1. Komuniecki Antoni
 2. Urbaś Jakub
 3. Wieczorek Nikodem

Rocznik 2019

 1. Bednarz Zuzanna
 2. Hałat Wojciech
 3. Lach Tymoteusz
 4. Motyka Iwan
 5. Piwowar Adrian

 

Dzieci niezakwalifikowane- rocznik 2020 (nie ujęto w rekrutacji z powodu nie spełnienia kryterium wiekowego):

 1. Kocoń Wojciech
 2. Florczak Wiktor
 3. Piotrowicz Tomasz

 

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola została podana do wiadomości w dniu 30.05.2022r.

Facebook