Konkurs ekologiczny

27 kwietnia odbył się organizowany przez nasze przedszkole Gminny Konkurs Ekologiczny „Mały Ekolog”. W konkursie wzięły udział zespoły reprezentujące wszystkie przedszkola z terenu naszej gminy. Konkurs skierowany był do dzieci 5 i 6 letnich, a jego celem było kształtowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków. Wszystkie dzieci spisały się wspaniale i wykazały się dużą wiedzą z zakresu ochrony przyrody. Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do konkursu.
Serdecznie dziękujemy za przybycie Wójtowi Gminy Lipowa Panu Janowi Górze, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Węgierska Górka Panu Marianowi Knapkowi oraz Radnemu Gminy Lipowa i Sołtysowi Twardorzeczki Panu Włodzimierzowi Jezutkowi.
Dziękujemy Nadleśniczemu Panu Marianowi Knapkowi za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu, a Sołtysowi Panu Włodzimierzowi Jezutkowi za przekazanie pieniędzy na zakup zabawek dla naszych przedszkolaków.


Facebook