Ogólnopolska Akcja Uświadamiająca #KOCHAMSŁYSZEĆ

Nasze starsze przedszkolaki przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Uświadamiającej #KOCHAMSŁYSZEĆ

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, jak zbudowane jest ucho, poznały funkcjonowanie i znaczenie zmysłu słuchu. Zrozumiały codzienne funkcjonowanie osób niedosłyszących oraz zostały uwrażliwione na ich potrzeby.

#kazdyinnywszyscyrowni


Facebook